Oznámení o konání Valné hromady

Předseda výboru Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. svolává

jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s.,

které se uskuteční v pátek dne 22. 3. 2024 v 16:30 hodin v sídle spolku – Janovice č.p. 607 (budova kabin TJ)

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 4. Ověření zápisu z minulého jednání valné hromady
 5. Zprávy o jednání výboru a oddílů sport pro všechny, kopané a stolního tenisu za rok 2023
 6. Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2023
 7. Zpráva kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2023
 8. Rekonstrukce budovy kabin
 9. Různé
 10. Diskuse
 11. Souhrn usnesení valné hromady
 12. Závěr

V Janovicích dne 7. 3. 2024

Jiří Holiš

předseda výboru