Stolní tenis

V sezóně 2010/2011 došlo po sedmiletém půstu ke zbovuobnovení oddílu stolního tenisu TJ Janovice, který byl založen v šedesátých letech minulého století. Po celou dobu své existence byl spjat zejména s osobou Vratislava Kohuta. V dobách největší slávy oddílu byly v mistrovských soutěžích přihlášeny celkem tři družstva mužů a po jednom žáků a žákyň. Mužstvo mužů ve své historii hrálo nejvýše v krajské soutěži (dnešní šestá soutěž). V poslední mistrovské před přerušením (2002/2003) tvořilo oddíl pouze jedno družstvo mužů, které hrálo Okresní soutěž I. třídy (dnešní Okresní přebor a zároveň pátá soutěž). Tehdejší kádr mužstva tvořili Martin Borovský, Roman Jedlička (vedoucí mužstva), Vratislav Kohut, Jiří Nezhoda, Jaromír Rajnoch a Josef Šošovica.

Ve své první znovuobnovené sezóně je mužstvo mužů přihlášeno do nejnižší soutěže (Okresní soutěž 4. třídy) a tvoří jej všichni hráči posledního kádru ze sezóny 2002/2003, vyjma Vratislava Kohuta, který v roce 2009 zemřel (po této janovické, nejen stolnětenisové, legendě je od roku 2009 pojmenován tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů), dále navrátilec Ivo Lichna, který se ujal funkce vedoucícho mužstva, David Pekárek a janovický všesportovec Marek Gombár. Oddíl si na začátku vytknul dva hlavní cíle. Prvním z nich je krátkodobý a je jím postup mužstva do vyšší soutěže a druhým, neméně důležitým, je působit na poli výchovy nové generace janovickcý pingpongistů. Za tímto účelem jsme navázili spolupráci s česko-slovenskou pingpongovou legendou Marií Hrachovou, která od podzimu 2010 zajišťuje každou středu v tělocvičně ZŠ tréninky hráčů a hráček ve věku od 6 do 9 let (počítáno od podzimu 2010). Dá se předpokládat, že od podzimu 2011 bude uskutečněn druhý nábor nejmenších pingpongistů, kteří v té době dosáhnou věku 6 let. Každou středu pak probíhají rovněž i tréninky mužstva mužů, kteří vždy v sobotu hrají mistrovské utkání, a to buď v tělocvičně ZŠ nebo na stolech soupeřů.

Na těchto stránkách si můžete zjistit rozpis utkání mužstva mužů, výsledky všech jednotlivých zápasů janovického mužstva, výsledky utkání našich soupeřů, tabulku, úspěšnost našich jednotlivých hráčů v celé soutěži, fotografie atd. Tyto stránky by tak měly přispět k větší informovanosti občanů nejen naší obce. Za jejich shlédnutí děkuje a na Vaši návštěvu některých pingpongových akcí se těší Váš oddíl stolního tenisu.

Oddíl stolního tenisu děkuje všem našim sponzorům, kterými jsou Generali Pojišťovna a.s., Dr. Marco, s.r.o. a Obec Janovice a dále Davidu Liškovi, správci webových stránek TJ Janovice, který umožnil vznik webových stránek oddílu stolního tenisu.

Veškeré fotozáznamy oddílu najdete na stránkách http://pekosnicci.rajce.idnes.cz/