Oznámení o zrušení valné hromady

S ohledem na dosud přijatá preventivní opatření před šířením koronaviru (COVID-19) předseda výboru Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. ruší jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s., svolané původně na sobotu dne 21.3.2020 v 15:00 hodin v sídle spolku –Janovice č.p. 607 (budovy kabin TJ).

V Janovicích dne 13.3.2020

Jiří Holiš, předseda výboru