Oznámení o konání valné hromady 2023

Předseda výboru Tělovýchovné jednoty Janovice, z. s. svolává

jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s.,

které se uskuteční v pátek dne 17. 3. 2023 v 17:00 hodin v sídle spolku –
Janovice č. p. 607 (budova kabin TJ)

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Ověření zápisu z minulého jednání valné hromady
5. Zprávy o jednání výboru a oddílů sport pro všechny, kopané a stolního tenisu za rok 2022
6. Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2022
7. Zpráva kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2022
8. Různé
9. Diskuse
10. Souhrn usnesení valné hromady
11. Závěr

V Janovicích dne 24. 2. 2023

Jiří Holiš
předseda výboru