Pozvánka na valnou hromadu

Janovice 6. března

Předseda výboru Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. svolává 

jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s.,

 které se uskuteční v sobotu dne 23.3.2019 v 15:00 hodin v sídle spolku –

Janovice č.p. 607 (budovy kabin TJ) 

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. Ověření zápisu z minulého jednání valné hromady

5. Zprávy o jednání výboru a oddílů sport pro všechny, kopané a stolního tenisu za rok 2018

6. Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2018

7. Zpráva kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2018

8. Různé

9. Diskuse

10. Souhrn usnesení valné hromady

11. Závěr

V Janovicích dne 5.3.2019

Jiří Holiš 

předseda výboru

 


Autor: Aleš Nezhoda   Přečteno: 160